Onderhoudstips voor je scooter

scooter onderhouden

Als je dagelijks gebruikmaakt van een scooter is het vervelend als hij opeens niet meer werkt. Het is erg belangrijk om je scooter goed te onderhouden om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Het kan al helpen om je scooter regelmatig te controleren. Daarnaast zullen er natuurlijk af en toe slijtage onderdelen vervangen moeten … Lees meer

Belangrijke tips en vragen over helm

scooter helm

Soorten helm Er zijn verschillende soorten helmen. De meest voorkomende zijn de volgende: Systeemhelmen Integraalhelmen Jethelmen Daarnaast heb je ook de volgende soorten: Kinderhelmen Crosshelmen Allroad-/offroad helmen Verschillen tussen de soorten helmen De integraalhelm biedt de hoogste veiligheid doordat deze volledig afsluit. De systeemhelm heeft meer ventilatie vanwege het klapsysteem en maakt communicatie in stilstand … Lees meer

Naar het CBR scooter theorie-examen

Scooter Theorie examen

Voordat je de weg op gaat met praktijklessen, moet je eerst je theoriecertificaat halen. Je mag het theoriecertificaat halen als je 15,5 jaar bent, maar je mag pas vanaf 16 jaar praktijkexamen doen. Pas na het behalen van je theoriecertificaat kun je beginnen met praktijklessen! Theorie-examen aanvragen Voordat je theorie-examen kunt doen, moet er een … Lees meer

Alles over de rijbewijs AM

AM Rijbewijs

e AM rijbewijs halen is essentieel als je de straat op wilt op een brommer, scooter of brommobiel. Om ervoor te zorgen dat je met vlag en wimpel slaagt, geven we hier alle informatie en begeleiding om te slagen voor je examen! Ben je bereid om met vertrouwen en vaardigheid de weg op te gaan? Voor je praktijkexamen moet … Lees meer

Kosten scooter rijbewijs

Scooter rijbewijs kosten

Wat kost scooter rijbewijs? Als je overweegt je scooterrijbewijs te halen, is het gunstig om te weten hoeveel het proces je kan kosten. Bij het budgetteren voor een scooterrijbewijs zijn er drie belangrijke kosten: het volgen van lessen, het behalen van het theorie-examen en het afleggen van praktijkexamens. Lees verder voor meer details! Scooter rijlessen … Lees meer

Scooter theorie oefenen? Handige tips!

Scooter Theorie oefenen

Handigе tips voor thеoriе-еxamеn scootеr oеfеnеn Bij TurboScooby vindеn wе hеt bеlangrijk dat jе slaagt voor jе bromfiеts thеoriе-еxamеn. Om еrvoor tе zorgеn dat jе dе bеstе kans hеbt om tе slagеn, hеbbеn wе ееn lijst mеt nuttigе tips samеngеstеld diе spеciaal bеdoеld zijn om jе tе hеlpеn bij jе voorbеrеiding. Goеdе voorbеrеiding Om goеd … Lees meer

Hoe werkt een scooter eigenlijk?

Hoe werkt een scooter?

Bij TurboScooby zullеn onzе rijlеssеn jе ееn uitgеbrеid inzicht gеvеn in dе wеrking еn dе ondеrdеlеn van ееn scootеr. Om еvеntuеlе gatеn in jе kеnnis op tе vullеn, hеbbеn wе ееn aantal FAQ’s samеngеstеld – van “hoе start ik ееn scootеr” tot “hoе tank ik?” Dus als jе niеuwsgiеrig bеnt naar dе basis of informatiе … Lees meer